Shopping Cart

Ingen produkter i handlekurven.

Garanti

CURLI gir frivillig 2 års produsentgaranti (“Garantien”) for hvert produkt som selges via nettstedet, og popup-butikker. Garantien kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, rettigheter som følger forbrukerkjøpsloven. Kunden har rett til å velge om hun/han ønsker å benytte seg av rettighetene som følger Garantien eller forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon om forbrukerkjøpsloven, vennligst kontakt Forbrukerrådet.

Garantien dekker følgende

CURLI garanterer herved at produktet, i en periode på 2 år fra datoen for opprinnelig kjøp fra Nettstedet til CURLI, er uten mangler, forutsatt at produktet bare brukes i samsvar med publiserte retningslinjer CURLI har for produktet, inkludert produktets bruksanvisning, tekniske spesifikasjoner, etc., samt retningslinjene angitt i dette dokumentet.

Garantien gjelder bare produktet Kunden kjøpte til eget bruk, og ikke til videresalg, eller profesjonelt bruk. Denne garantien gjelder bare hvis produktet brukes i Norge.

Garantien gjelder ikke for

(a) produkter som ble kjøpt via andre plattformer enn nettstedet;
(b) problemer som oppstår mer enn 2 år etter datoen for det opprinnelige kjøpet fra Nettstedet til CURLI;
(c) kosmetisk skade, inkludert, men ikke begrenset til riper, bulker og ødelagt plast;
(d) skade forårsaket av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til ulykke, misbruk, feilbruk, flytende kontakt, brann;

(e) skader forårsaket av drift eller bruk av produktet annet enn i samsvar med publiserte retningslinjer fra CURLI for produktet, inkludert produktets bruksanvisning, tekniske spesifikasjoner osv.; eller

(f) et produkt som har blitt endret på, eller bruk av produktet til andre formål enn forventet; eller

(g) vedlikehold eller endring som ikke er utført av den opprinnelige produsenten eller autorisert personell.

Hvis kunden sender inn et gyldig krav i løpet av Garantiperioden, vil CURLI, etter eget valg:
(a) reparere produktet; eller (b) erstatte produktet.

For informasjon relatert til garantitjenesten, vennligst kontakt CURLI via e-post på følgende adresse: kontakt@curli.no